index ecaecf2..2adf54f 100644 (file)
@@ -137,7 +137,7 @@ void gen_default_params()
             "# 3. Month of the year (unitless, range: 1 - 12) \n"
             "MONTH        = 12\n\n"
             "# 4. Year (unitless, range: 1900 - 2100 for max. accuracy) \n"
-            "YEAR         = 2012\n\n"
+            "YEAR         = 2012\n\n\n"
            );
 
     fprintf(fparam,
@@ -146,7 +146,7 @@ void gen_default_params()
             "# 1. RA (deg. range: 0.0 - 360.0)\n"
             "RA           = 266.50\n\n"
             "# 2. Declination (deg. range: -90 - +90)\n"
-            "DECLINATION  = -29.0\n\n"
+            "DECLINATION  = -29.0\n\n\n"
            );
 
     /*The files */
@@ -154,7 +154,7 @@ void gen_default_params()
             "# OUTPUT FILE:\n"
             "# -----------------------\n"
             "# The calculated spectrum is written to this file. \n"
-            "OUTPUT_FILE     = zodiacal_output.txt\n\n"
+            "OUTPUT_FILE     = zodiacal_output.txt\n\n\n"
            );
 
     fprintf(fparam,
@@ -162,14 +162,19 @@ void gen_default_params()
             "# -----------------------\n"
             "# zodiacal light spectrum is read from this file. \n"
             "# Data is based on the solar spectrum from Colina et al\n"
-            "ZODIAC_SPECTRUM = zodiacal_spec.txt\n\n"
+            "ZODIAC_SPECTRUM = %szodiacal_spec.txt\n\n", CADSDATA
            );
 
     fprintf(fparam,
             "# ZODIACAL LIGHT MODEL FILE:\n"
             "# --------------------------\n"
             "# zodiacal light distribution data (Leinert et al.) \n"
-            "ZODIAC_MODEL    = leinert_dist.txt\n"
+            "ZODIAC_MODEL    = %sleinert_dist.txt\n\n", CADSDATA
+           );
+
+    fprintf(fparam,
+            "# --------------------------\n"
+            "#\n"
            );
 
     printf("Info   : Default Parameter file has been generated.\n");